Heart pin

Volontärer

Red pin

Medborgarförslag

Handlingsplan

Suicide Zero-kartan

Kartan visar var Suicide Zeros volontärer finns och var dom skickat in medborgarförslag med uppmaning att kommunen ska anta handlingsplan för att förebygga självmord. Grönfärgade ytor anger kommuner som uppger att de har en politiskt antagen och kommunövergripande handlingsplan. Källa: Folkhälsomyndighetens rapport “Det suicidpreventiva arbetet i kommuner, regioner och länsstyrelser 2019”. Inkluderar kommuner som i rapporten kompletterat med information som gör att det framstår osäkert om man faktiskt har en kommunövergripande handlingsplan med fokus på att förebygga självmord på plats. Inom kort fyller vi på med mer material, såsom förslag på handlingsplan. Uppdaterades senast 31 mars.